Info

Svensk Drifting 2017 Svenska mästerskapet & Riksmästerskapet i Drifting ser ut att gå en ljus framtid till mötes!

Som många av er redan säkert noterat kommer 3 SM-deltävlingar under 2017 att avgöras tillsammans med den nystartade serien Gatebil Drift Series (GDS). Dessa tävlingar kommer att köras på Mantorp Park (2st) samt en tävling på Rudskogen (Norge) i samband med Gatebil-eventen på dessa banor.

Ut över dessa tävlingar kommer 3 deltävlingar till att ingå i mästerskapet runt om i Sverige. Tävlingarna kommer att avgöras i Sundsvall, Gröndal och Sturup. SM-kalendern innehåller alltså tävlingar över hela Sverige på alla traditionella driftingbanor och på några av de största motorfestivalerna i Europa. Detta innebär att publiksnittet kommer att öka kraftigt med publiksiffror upp mot 25,000 personer över en helg. Det hoppas vi ger positiva effekter för förarna i jakten på sponsorer och samarbetspartners, inte minst kommer det bli grym stämning under tävlingarna med alla de bästa förarna som gör upp om vinsten! SM-serien kommer innehålla 6 deltävlingar men varje förare kommer att få räkna bort en deltävling av totalresultatet i SM-serien.

Det kommer vara samma tekniska regler i både SM & GDS vad gäller bilarna och förarlicenserna, detta för att det enkelt ska gå att köra båda serierna. Egentligen krävs det bara att man kör 2 deltävlingar utanför GDS för att även kunna bli svensk mästare 2017!

Vi ser en positiv trend i förarleden, där flera av de ”gamla” förarna börjar visa intresse för att åter delta i SM serien. För att tävlingsnivån på både SM & RM ska bli rätt kommer det till 2017 att ställas krav på förarna för att få delta i SM respektive RM serien. Som nybörjare kommer man tex inte att få köra SM första året man tävlar, utan man måste visa resultat som berättigar deltagande. För att sporten ska utvecklas på rätt sätt måste förarna tävla på en nivå som ger det bästa för både för förarna och publiken.

Tanken är sedan att 2018 kommer de bästa i RM erbjudas plats i SM och de som inte riktigt lyckats i SM kommer flyttas ner till RM. Serie-systemet blir liknande de flesta andra sporter som avgör vilken nivå man får tävla på beroende på resultat.

Till 2017 kommer det även vara en Racekoordinator som jobbar aktivt med SM/RM serien vad gäller förare, media, marknadsföring och genomförande av tävlingarna. Långe-Mikael Andersson kommer vara förarnas & arrangörernas kontaktperson när det kommer till frågor gällande 2017års SM/RM-serie. Beroende på frågeställningen kan Mikael sätta er i kontakt med rätt person om så krävs. Detta är ett måste för att kunna leverera en bra produkt både till förare och publik. Det kommer även finnas en Teknisk Koordinator som följer med serien för att ge en samsyn mellan banorna vad gäller det tekniska regelverken samt vara behjälplig till förarna vid funderingar kring detta. Rollen som Teknisk Koordinator kommer Alexander Kvist att ha.

Svenska Riksmästerskapet (RM) står också inför många positiva förändringar där den kanske största är att RM kommer att köras som Twin-drifting 2017. SBF Driftingutskott ser detta som en väldigt viktig del till att utveckla sporten. Samt att det finns en naturlig karriärstege för dig som förare, utan allt för stora ombyggnationer av tävlingsbilen. Säkerhetskraven kommer öka i RM tack vare detta men nästan alla förare hade redan till 2016 gjort de nödvändiga förbättringarna på sina bilar för att kunna köra Twin utan att äventyra säkerheten.

RM-kalendern kommer bestå av 4 deltävlingar runt om i Sverige. Det är de SM-tävlingarna som inte körs i samband med Gatebil som kommer att ingå i RM-kalendern. Men det kommer även att bli en egen final för RM på Gröndal. Racekoordinatorn & Tekniska Koordinatorn kommer självklart även jobba hårt för att RM ska vara det självklara steget in i Driftingsporten och ge förarna rätt förutsättningar för att kunna utveckla sig på en bra nivå. De förarna som placerar sig bra kommer självklart ges möjlighet att ”kliva upp” till SM året efter, lika väl som de som inte lyckas prestera så bra i SM blir tvungna att ta klivet ner till RM. Detta gör att vi får en bra nivå på båda serierna där förarna får tävla mot likvärdigt motstånd.