Krönika: Avdragsgill sponsring – att ha ett genomtänkt erbjudande

0
262

För någon månad sedan skrev jag en krönika om sponsring och att det finns en del skevheter som behöver rätas upp i hur förare och samarbetspartners behandlar varandra.

Detta är en uppföljning på den tidigare krönikan, så om du inte läst den så gör gärna det först för att få bakgrunden. Krönika: Det här med sponsorer…

Att söka samarbetspartners är en utmaning. Inget snack om den saken. Att vi kallar dem samarbetspartners och inte sponsorer är ett viktigt steg i att se samarbetet som just ett samarbete, och inte en envägskommunikation i form av en gåva.

Vissa företagare har motorintresse och skulle säkert kunna ställa upp med både en summa pengar och kanske annat som en förare eller ett team behöver för att genomföra en säsong, oavsett om det gäller tävlingsnivå i Europa eller en gräsrotssatsning. Däremot så är man i allmänhet ganska försiktig med att dra på sig utgifter till sitt företag som inte är avdragsgilla och som är krångliga att bokföra. Avdragsgill betyder att man tillåts dra av den summan från företagets intäkter innan man räknar ut vilken skatt företaget ska betala. Om något inte är avdragsgillt så får företaget betala skatt på summan, vilket för ett aktiebolag innebär en kostnad på 22% för en sponsring som inte läggs upp på rätt sätt. För en enskild firma är skatten högre då det beskattas på samma sätt som den lön företagaren tar ut. Självklart ska man betala de skatter man är ålagd att betala, men kan man istället presentera en lösning som innebär att det enligt gällande lagar inte blir skattepliktigt så är det en stor fördel.

Gåva

Om ett företag ger ett team en gåva så är den gåvan aldrig avdragsgill. Oavsett om det gäller pengar eller något annat. För att det ska bli ett avdragsgillt sponsorbidrag krävs att vissa kriterier är uppfyllda.

Sponsorbidrag och motprestation

Nyckelordet är motprestation. För att bidraget ska bli avdragsgillt så krävs en motprestation som står i proportion till bidragets storlek. Motprestationen ska vara något som företaget har nytta av, vara resultatfrämjande eller ha nära anknytning till bolagets verksamhet.

Skriv ett avtal med vad ni kommit överens om. Det är bäst för alla parter!

Vad motprestationen består av ska tydligt specificeras i ett sponsoravtal. Avtalet kan vara muntligt, men som i alla andra fall så hamnar man i ett svårt läge när ett muntligt avtal måste bevisas av den ena eller den andra anledningen. Så ett skriftligt avtal rekommenderas! Det ser även seriöst ut gentemot samarbetspartnern. Du har på papper vad samarbetspartnern lovat dig, alla motprestationer finns på papper för samarbetspartnern att visa upp för revisor och Skatteverket.

Det är också viktigt att motprestationen utnyttjas. Erbjuder man en annonsplats, en reklamskylt, en medåkning eller tillgång till en motorbana för en aktivitet för sponsorn, så måste denna motprestation utnyttjas. Gör den inte det medges inget avdrag för sponsorbidraget.

Begränsningar

Det finns också begränsningar i hur mycket avdrag som medges för sponsorbidraget. Här är det marknadsvärdet på motprestationen som avgör. Man måste alltså värdera sin motprestation på en rimlig nivå. Om man sätter samman ett sponsorpaket, så gäller ovanstående för alla delar i paketet. Alla delar ska värderas enligt sitt marknadsvärde och alla motprestationer ska utnyttjas. Överskjutande delar, det vill säga delar som värderas över sitt marknadsvärde och/eller inte utnyttjas, anses vara en gåva och är därmed inte avdragsgilla. När du värderar en reklamplats på din bil, kom ihåg att presentera publiksiffror på de event du besöker och tittarsiffror för eventuella livestreams. En reklamplats som presenteras för stora skaror människor har självklart ett avsevärt mycket högre marknadsvärde än om den visas för ett tiotal närmast sörjande.

Även andra begränsningar finns i avragsrätten. Det gäller till exempel biljetter till evenemang, där avdragsrätten styrs av de vanliga representationsreglerna.

Låter det krångligt? Ja, jag kan hålla med, och det är också det här som era tilltänkta sponsorer ser som ett hinder för att sponsra just din satsning. Använd ovanstående som en liten hjälp i hur du ska tänka. Ta fram en satsning, skriv ned den i en välformulerad text tillsammans med ett utkast till ett sponsoravtal. Låt gärna någon ekonomiskt kunnig person titta på dina förslag och komma med synpunkter.

Se tiden du lägger på detta som en investering. Lyckas du hitta en lösning som din tilltänkta samarbetspartner tycker är lockande OCH dessutom i princip kan garantera denne att din lösning är avdragsgill så har du verkligen minskat friktionen som annars kunde få den att avstå.

I nästa del ska vi titta på några idéer på vad man kan erbjuda i sina paket och även prata lite om reklamskatt.

Lycka till!

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Foto: Kollage av royaltyfria bilder