Försöker SBF:s förbundsstyrelse tysta kritiken?

0
211

I protokollet från mötet med förbundsstyrelsen som hölls den 25 maj finns en punkt där kritik mot förbundsstyrelsen diskuteras.

Uppdragsgivare för de förtroendevalda i utskott och kommittéer
Under senaste tiden har det i sociala medier av en del förtroendevalda pågått en dialog som riktar sig mot dess uppdragsgivare dvs. Förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra åt Generalsekreteraren att gå igenom delegationsordning och introduktion av förtroendevalda samt inkomma med revideringsförslag till kommande styrelsemöte.

Uttalandet kan ses som märkligt på flera sätt, då det inte behövs mycket fantasi för att koppla ihop detta med medlemmar ur vissa sportgrensutskott som riktat tidvis ganska tung kritik mot förbundsstyrelsen i samband med det planerade Förbundsmötet i april. I samma protokoll finns dessutom ytterligare en punkt som kan kopplas samman med detta:

Kommunikationspolicy och riktlinjer för sociala medier
Förbundsstyrelsen tog del av förslag till ny kommunikationspolicy samt riktlinjer för sociala medier vilket inte tidigare funnits i Förbundet.

Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa SBF Kommunikationspolicy, samt riktlinjer för sociala medier, med redaktionella ändringar. 

Det finns en stor risk med att förbundsstyrelsen möter kritik från de egna leden med att fundera på hur man kan tysta de kritiska rösterna, snarare än att göra något åt grunden till kritiken. En annan sak man kan fundera på är vem som egentligen utgör uppdragsgivare till de förtroendevalda i utskott och kommittéer, om det verkligen är förbundsstyrelsen eller om det är medlemmarna? Enligt SBF:s stadgar, kap 5 §2 är det förvisso förbundsstyrelsen som skall ” utse erforderligt antal utskott, nämnder och kommittéer”, men nyckeln här är att man äger rätt att till dessa utskott delegera den beslutsrätt man fått av Förbundsmötet, det vill säga medlemmarna.

Oavsett vad syftet är med dessa åtgärder så är det extremt dålig timing att ta det nu, när tung kritik framförts mot förbundsstyrelsen och i viss mån även mot generalsekreteraren.

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Grafik: Svenska Bilsportförbundet