Fortsatt osäkert kring Mittsverigebanan

0
624

Det är fortsatt osäkert kring verksamheten på Mittsverigebanan i Härnösand, Norrlands enda banracinganläggning. För någon vecka sedan kom det ut ett meddelande från de två minoritetsägarna, som berättade att ägarbolaget just nu inte har någon fungerande styrelse, att det därför är omöjligt att bedriva någon verksamhet och att banan troligen därför inte öppnar vid säsongsstart.

I slutet av april var den tvist mellan ägarna som rasat sedan 2014 uppe i Ångermanlands Tingsrätt. Den gällde en påstådd bolagsstämma i ägarbolaget 2014 och en där beslutad nyemission av aktier. I dagarna föll domen, och huvudägaren dömdes till villkorlig dom och dagsböter för Grovt osant intygande. Den 18 maj meddelar Bolagsverket så att ägarbolaget försätts i likvidation. Det var huvudägaren som begärde bolaget i likvidation redan i januari, ett beslut som de två minoritetsägarna protesterade mot. Enligt Bolagsverkets noteringar inkom en komplettering den 16 maj och likvidationen kunde därmed genomföras. Advokat Stefan Stålnacke är likvidator.

Mittsverigebanan invigdes 1997 och har varit drabbad av ekonomiska problem vid flera tillfällen. Den första konkursen kom redan efter 2 år, i slutet av 1999. I början av 2000 bildades ett nytt bolag som, tillsammans med en stiftelse bestående av motorklubbarna i Sundsvall och Härnösand, skulle driva Midlanda Motorpark där en del av verksamheten skulle utgöras av trafikutbildningar. Framtidstron var stor och målet var att få en deltävling i STCC till banan. Tyvärr förlorade man 2003 en viktig upphandling inom trafikutbildningsverksamheten.

I april 2003 var det så dags igen, konkurs för ägarbolaget, och osäkerhet om banans fortsatta existens. I december samma år bildades det nuvarande ägarbolaget, med fem likvärdiga delägare av vilka den tidigare platschefen och tillika arrendatorn var en. Efter flera år och svängningar inom ägandet blev nuvarande huvudägaren dominant 2007, när också den ene av de nuvarande minoritetsägarna klev in i bolaget. 2012 gjordes en nyemission och den andre minoritetsägaren tog plats i bolaget.

Banan är idag inte godkänd för tävlingar av vare sig Svenska Bilsportförbundet, SBF, eller SVEMO, Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet, något som man arbetat hårt med och även lyckades med under några år.

Som vi tidigare skrivit om är Mittsverigebanan och främst verksamheten med Onsdagsbus en viktig del av motorsporten i området kring Sundsvall och Härnösand. Driftng-, banracing- och motorcykelintresserade har här ett ställe att utöva sin hobby varje onsdag under sommarmånaderna.

Text: Christer Hägglund – DriftZone