Fortsatt samarbete med SBF Drifting

0
570

Då var det spikat, DriftZone och SBF:s driftingutskott har enats om ett samarbete gällande mediatjänster för SDC säsongen 2018.

Inför den här säsongen har DriftZone valt att ta ett steg tillbaka vad det gäller leverans av Livestream från SM/RM tävlingarna. Eftersom SBF:s driftingutskott hade önskemål gällande en mer avancerad sändning tyckte vi att det var bättre att någon annan levererar sändningarna då vi inte besitter kunskapen.

Men samarbetet kommer ändå att fortsätta. I helgen enades parterna om ett fortsatt samarbete.

– Det känns bra att bibehålla det fina samarbete som DriftZone hade med SBF under 2017. Att vi på DriftZone inte kommer att sända tävlingarna innebär inte att vi slutar bevaka dem. Det innebär snarare att vi kommer att utöka antalet artiklar och videointervjuer som vi inte hade tid att producera under 2017, då var vill fullt upptagna med att lära oss allt om Livestream, säger Stefan Lindgren och fortsätter.

– Årets samarbete med SBF:s driftingutskott innebär att DriftZone kommer att förse dem med bilder och till viss mån text till hemsida och sociala medier. DriftZone kommer även att ha möjligheten att sända ett studioprogram (LiveStream) efter varje avslutad tävling där vi intervjuar ett antal förare eller andra intressanta personer.

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Foto: Henrik Andersson – DriftZone.se