Fortsatt stormigt inom Svenska Bilsportförbundet

0
1687

Det fortsätter storma kring Svenska Bilsportförbundet och dess styrelse. I alla fall om man får tro uppgifter som cirkulerar nu.

Dessa uppgifter, med en okänd men väldigt insatt ursprungskälla, gör gällande att det finns två grupperingar inom förbundsstyrelsen, där de kvarvarande medlemmarna från den gamla styrelsen sägs utgöra den ena och de nyinvalda, med bland annat nye ordföranden Magnus Berthling, den andra, något som gör det mycket svårt för styrelsen att fungera.

Grupperingarna och olika former av lojaltetsband gör också att samarbetet mellan distrikten och arbetet i valberedningen har svårt att fungera som det är tänkt. I protokoll från distrikten går det också att läsa att det förs diskussioner om ett extra förbundsmöte och hur distrikten ställer sig till detta.

Efter den mycket utmanande säsongen 2020 och när vi precis klivit in i 2021, som åtminstone till sin första halva kommer att bli lika utmanande som 2020 var, skulle det behövas arbetsro i alla delar av förbundet. Den energi som finns i organisationen skulle behöva läggas på att skapa så bra förutsättningar som möjligt för bilsportverksamhet under pandemin, och inte till interna maktstridigheter.

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Foto: Christer Hägglund – DriftZone.se