Godkännande för 2020 kommer att gälla även 2021

0
188

Svenska Bilsportförbundets driftingutskott meddelade häromdagen vissa förändringar i hanteringen av vagnböcker, med hänsyn till Covid-19.

Förutom vagnboksbesiktning sker också en enklare kontroll i samband med varje tävling, här RM-deltävling på Sundsvall Raceway

Den som har en bil med vagnbok enligt Pro eller Semi-Pro som har besiktigats och fått kontrollmärke för 2020 kommer även att vara godkänd för 2021.

Utskottet motiverar sitt beslut med att det under denna säsong, på grund av Covid-19, är ytterst begränsat antal tävlingar och att beslutet om lättnader tagits för att främja tävlingsverksamheten under säsongen.

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Foto: Christer Hägglund – DriftZone.se