Hultsfreds flygplats kan köpas tillbaka av Flygvapnet

0
373

Den före detta flygbasen i Hultsfred, som numera bland annat tjänstgör som driftingbana, kan komma att återköpas av Flygvapnet, uppgav Dagens Hultsfred för en tid sedan.

Under sin aktiva tid från 1969 tillhörde fält 37 Hultsfred det så kallade Bas 60-systemet, men kom aldrig att byggas ut till det modernare Bas 90.

Vid en presskonferens i mitten av oktober berättade en av flygplatsens nuvarande delägare, Sievert Andersson, om diskussionerna som förts med Flygvapnet.
– Försvarsmakten är väldigt intresserade av flygplatsen. I samband med att det skulle bli en reservflygbas så kan den nyttjas till övningar under vissa delar av året. Flygplatsen skulle i så fall lyda under F17 och de har sagt att de vill köpa flygplatsen och ärendet ligger hos regeringen. Regeringen svarar för alla investeringar och vi får se hur de resonerar, säger Sievert Andersson till Dagens Hultsfred.

I artikeln nämns också att de fyra delägarna köpte flygplatsen från Hultsfreds kommun 2008, och att det idag förekommer verksamhet genom den lokala flygklubben, brandflyget, samt att det är beredskapslager för OKG AB, som äger Oskarshamns kärnkraftverk, samt SYAB, som bedriver transportgymnasium.

Hultsfreds Motorklubb, som sedan några år bedriver driftingverksamhet på området omnämns inte i artikeln, och det är oklart om det blir så att Försvarsmakten köper tillbaka området kommer att påverka Hultsfreds Motorklubbs verksamhet.

Richard Loord, ordförande i Hultsfreds Motorklubb, har ni fått någon information om hur ett eventuellt återköp från Försvarsmakten skulle påverka er verksamhet?
– Vi har ett bindande arende och vi har i dagsläget ingen information om huruvida en försäljning skulle vara i närheten av verkställande. Vi står oavsett chanslösa mot försvarsmakten om dom vill fösa bort oss. Vi kommer arrangera in i det sista men som sagt, vi är inte oroliga.

Regeringen beslutar i frågan och ett besked kommer förhoppningsvis inom kort.

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Foto: Christer Hägglund – DriftZone.se