Köra på den lokala isen – är det ok?

0
130

Här har vi ett ämne som det pratas väldigt lite om, iallafall till den stora massan. Så vi tar och lyfter upp diskussionen och ställer en enkel fråga, får du köra på en frusen sjö med din bil?

Vi kan direkt börja med att avslöja, det är lagligt att köra på isen. Men det finns lite grejer du bör veta om, och börjar vi prata om tävlingsbilen, då är det en helt annan femma.

Den frusna isen går under terrängkörningslagen, och den är faktiskt rätt klar över att, det är lagligt att köra med din bil på isen. Terrängkörningslagen förbjuder körning i terräng som då skadar marken. Men körning på isen skadar inte marken under då det är vatten som är fryst. Däremot så får du inte köra på känslig mark fram till isen, utan det måste finnas en väg som inte förstår marken runt sjön.

Kortfattat så säger terrängkörningslagen detta ”Terrängkörningslagen (1975:1313) säger i korthet att körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden på barmark i hela landet. Körning på snötäckt mark är däremot oftast, men inte alltid, tillåten, om detta kan ske utan att skada mark eller vegetation.

Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet

  1. på barmark,
  2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
  3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer är körning i terräng med motordrivet fordon förbjuden även på annan mark än som anges i första stycket. Lag (1996:1551).

Förutom Terrängkörningslagen bör även hänsyn tas till att det i lokala trafikföreskrifter kan finnas begränsningar, exempelvis att parkering kan vara mer eller mindre generellt förbjuden vid sidan av vägar, som till exempel på torg och i parker, till skillnad mot andra platser där terrängkörning i begränsad mängd (några fåtal meter från vägar) och parkering i nära anslutning till vägar, brukar tillåtas.

Körning i terräng ingår alltså inte i allemansrätten och man får inte heller köra fritt på egen mark. Länsstyrelsen kan utfärda dispenser”.

Naturvårdverket definerar isen och lagen
”ISOMRÅDE: Isbelagda vattenområden är en form av terräng, vilket medför att terrängkörningslagen i princip är tillämplig även vid färd på is. Isområde är att jämställa med
snötäckt terräng och körning på is är således generellt tillåten såvida inga andra
förbud finns mot det för t.ex. ett visst område”.

Så det är generellt ok att köra på isen, men vad kan stoppa denna körning? Kommunen kan stoppa körning på isen om tex aktiviteten stör grannar eller att isen ingår i känslig natur. Den kan också stoppas om sjön ingår i en vattentäckt eller är viktig i övrigt. Kommer det in klagomål så kan vi räkna med att kommunen nog kommer försöka stoppa körning.

Ok så jag får ta min bil som är skattad och besiktigad till en frusen sjö, kolla så att isen håller och sen är det bara köra? ja i det stora hela, men för din skull så bör du ta reda på isen hållbarhet och sådant – innan du kör.

Mät isen på valda ställen som ligger nära det område som du tänkte köra, är isen för tunn så är det riktigt dumt att försöka köra där. När det kommer till isens kvalitet så finns det andra som är betydligt mer kunniga än mig, så det lämnar jag till dem som har kunskapen att faktiskt bedöma en is ordentligt.

Vad gäller med försäkringen då? Här har vi en snårskog som lätt kan gå rakt ner till ett varmare ställe, den generella ståndpunkten är att försäkringen faktiskt kan gälla, men försäkringsbolagen säger att om olyckan är framme och iskörning är orsaken till olyckan/åkt genom is, då gör bolaget en bedömning i varje enskilt fall.

Tävlingsbilen då? bara att lasta av och bränna som tusan på isen? Nej nej NEJ! en tävlingsbil får inte köras på allmän väg, den får inte heller framföras i terräng om det inte är ett område avsett för detta. För att du ska kunna lagligt köra din tävlingsbil på isen. Då måste det vara ett tävlingsområde med godkännande från kommun och polis. Är det ett sådant område, ja då är det ok för då finns de tillstånd som reglerar detta.

Text & Bild: Henrik Andersson, Driftzone