Läget i distrikten

0
53

Det ser lite olika ut runt om i landet vad gäller tävlingsverksamhet med tanke på virussmittan. Här följer en sammanställning om läget just nu, 23 mars.

Läget, distrikt för distrikt: 

Gotland: Ingen uppgift
Göteborg: Ingen uppgift
Mellannorrland: Inställt t o m 30/4
Nedre norra: Ingen uppgift
Småland: Inställt t o m 15/4
Stockholm: Inställt t o m 20/4
Södermanland-Västmanland: Inställt så länge förbudet mot folksamlingar om 500 personer gäller.
Södra: Inställt t o m 15/4
Uppland: Hänvisar till SBF:s hemsida och att följa de rekommendationer som ges där.
Västra: Inställt t o m 30/4
Östergötland: Inställt t o m 20/4
Övre Norra: SM- och Riksmästerskapstävlingar som var planerade att genomföras mellan perioden 13 mars till 15 april, ska i första hand flyttas längre fram alternativt ställas in.

Flera förbund anger att träningar kan genomföras under förutsättning att arrangören uppfyller följande villkor:

  • Genomför en riskbedömning
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
  • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)
  • Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats

För mer information, se Svenska Bilsportförbundets hemsida samt respektive distriktsförbund.

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Grafik: Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0