Ny styrelse i SBF, gamla styrelsen nekas ansvarsfrihet

0
565

När förbundsmötet i Svenska Bilsportförbundet äntligen kunde genomföras i helgen ledde det till omstruktureringar i styrelsen.

Svenska Bilsportförbundets nye ordförande Magnus Berthling

Ordföranden Daniel Nyman, som tog över efter att Lars Pettersson lämnat sin post under pågående mandatperiod, hade redan innan förbundsmötet meddelat att han inte ställde upp för omval. Ersättaren Magnus Berthling är en erfaren styrelsemänniska och är bland annat styrelseordförande i Lekia-koncernen. Det är ett järvt men kanske nödvändigt grepp av SBF att välja in en person som inte har någon bakgrund inom de egna leden, men som istället bevisat att han kan leda arbetet i en styrelse. Jag tror också att det är nödvändigt att få in en stark person som i stort saknar vänskapsrelationer med personer i styrelse och utskott, samt saknar egen bakgrund inom någon av de grenar som han nu ska ha ett övergripande ansvar för. Allt för att undvika misstanke om favoriseringar, oavsett om de är verkliga eller inbillade.

Vice ordförande Anna Elgtorp ersattes på sittande möte av Fredrik Wakman. Dessutom valdes Maria Björn Svensson och Roger Enström in för att ersätta ledamoten Örjan Eriksson och nyss nämnde Lars Pettersson.

Det innebär att den nya styrelsen består av:

Ordförande
Magnus Berthling

Ledamöter
Fredrik Wakman
Urban Wahlberg
Karin Leanderson
Per-Gunnar Andersson
Maria Björn Svensson
Roger Engström

I frågan om ansvarsfrihet för den gamla styrelsen blev det omröstning, vilken slutade med 25 röster för att neka ansvarsfrihet, mot 11 röster för att bevilja ansvarsfrihet. Det återstår att se på vilket sätt man väljer att gå vidare med detta. Att förbundsmötet väljer att neka ansvarsfrihet är en markering, men rent praktiskt innebär det ingenting förutom att man inte stängt dörren till att ta saken vidare och eventuellt begära ekonomisk kompensation eller annat av personerna som satt i den gamla styrelsen.

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Foto: Svenska Bilsportförbundet