Osäker framtid för populärt sommarnöje!

0
636


Foto: Christer Hägglund

Onsdagsbus på Mittsverigebanan i Härnösand går en osäker framtid till mötes. Det är ägarbolaget Track Real Estate AB som enlig Bolagsverket den 12 januari i år ansökt om likvidation, vilket gör att sommarens verksamhet i nuläget är mycket osäker. Onsdagsbus tog sin början 2004 när fem entusiaster tog över motorbanan som ligger strax söder om Härnösand och man insåg att det fanns ett stort behov av en verksamhet för gemene man, en möjlighet att prova på motorsport för så många som möjligt. Man kör varje onsdag i juni, juli och augusti, och förutom bankörningen samlas även övriga delar av fordonshobbyn på banan som blir en naturlig samlingsplats.

De senaste åren har körningen delats upp i tre grupper, banracingbilar, motorcyklar och driftingbilar, där de senare uppskattats mycket av den talrika publiken. Under 2016 besöktes evenemanget av en del namnkunniga förare inom svensk drifting som bjöd på mycket god underhållning. Även rena nybörjare ges plats att prova på den rykande sporten.

När DriftZone söker banans huvudägare Gunnar Jansson för en kommentar svarar han att en likvidator kommer att utses i början av februari och att det först då kommer att bli aktuellt att tänka på den fortsatta verksamheten vid Mittsverigebanan.

Evenemang som Onsdagsbus ger regelbundet intresserade en möjlighet att köra under kontrollerade former. Både för dem själva och framförallt för omgivningen är det viktigt för att sporten ska kunna utvecklas framöver. Det är också viktigt för att visa att det är en sport och inte bara unga män som sladdar på en parkering nattetid, utan istället behålla och öka sportens anseende i allmänhetens ögon.

Text och foto: Christer Hägglund – Driftzone.se