Rickard Johansson godkänd i amerikanskt räddningsprogram

0
51

Rickard Johansson, som många känner som en av personerna bakom Extreme Rescue och som adjungerad ledamot i driftingutskottet, har blivit godkänd i ett amerikanskt räddningsprogram som administreras av SFI Foundation.

SFI Foundation är en amerikansk, icke vinstdrivande stiftelse som har som mål att ge ut och administrera standarder för kvalitetssäkring för främst motorsportprodukter. Det sker på flera olika sätt och nivåer, bland annat genom att specificera krav, att testa produkter i labmiljö och att utbilda personal. Utbildningen av personal sker bland annat genom att man certifierar tekniska inspektörer och räddningspersonal.

SFI Incident Response Certification Program utvecklades för att uppmärksamma säkerhetsfrågor för personal på tävlingsbanor. Med sina rötter i dragracingen, där det nationella förbundet NHRA 2000 önskade en gemensam utbildning för banpersonal, speciellt på lokal nivå, utvecklades programmet till den nivå det håller idag. Rickard är den förste icke nordamerikan som godkänts i programmet. Utbildningen hölls i Indianapolis i december.

”För mig är det viktigaste att alltid vilja lära sig nya saker och att se hur bra vi kan bli på motorsportssäkerhet och motorsportsräddning.” säger Rickard i ett Facebook-inlägg.

Det är mycket positivt för svensk motorsport att ha räddningspersonal som tydligt visar att räddningen på våra anläggningar ska utvecklas och hålla jämna steg med andra länder.

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Foto: Björn Billsten – DriftZone.se