SBF meddelar förändringar inom utskottet

0
749

Under helgen har det varit möte och utbildning för SBF Driftingutskott, regionernas sportgrensansvariga (SGA) och en del andra. Och nu meddelas förändringar inom utskottet.

Den första är en formalisering av Mattias Jönssons avhopp som adjungerad i utskottet. Detta skedde rent praktiskt redan under sommaren och orsaken är meningskiljaktigheter i arbetet kring drifting och media.

Det andra var en mer välbevarad hemlighet, nämligen att Christin Einarsson väljer att kliva av som ordinarie ledamot i utskottet från årsskiftet. Christin anger själv tidsbrist och tappad glädje för det ideella arbetet som orsak.

Christins plats som ordinarie ledamot måste fyllas med en ny ledamot, vilket öppnar upp för personer som har det rätta drivet att få plats i driftingens finrum. Är du intresserad eller har du ett tips om någon som skulle kunna vara intresserad av att arbeta för svensk driftings utveckling kommande år? Hör av dig till driftingutskottet på drifting snabela sbf.se

Det är årsmötet som fastställer utskottets sammansättning, men om inga andra förändringar sker utskottet att bestå av:

Max Lundgren, ordförande
Alexander Kvist, ledamot
Nyvald ledamot
Matilda Svensson, adjungerad
Rickard Johansson, adjungerad

En möjlighet är självklart också att en av de två adjungerade medlemmarna föreslås bli ordinarie ledamöter.

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Foto: