SBF:s nya styrelse kavlar upp ärmarna

0
364

Helgen 26-27 september träffades SBF:s nya styrelse för första gången och under ledning av Magnus Berthling kavlade man upp ärmarna och körde igång arbetet.

Berthling redogjorde senare för en del av frågorna som den nya styrelsen, och inte minst han själv, nu ställs inför. Att fånga upp alla som väljer att bedriva bilsport helt utanför SBF:s regi är en fråga som är viktig, vilket Berthling även nämnde i vår intervju med honom i Driftpodden. En idé om supportmedlemskap kommer att utredas och förhoppningsvis kommer det att finnas ett färdigt förslag till nästa förbundsstämma. Fokus på att se framåt och att stå enade och starka, inte splittrade och svaga var ledorden.

Att samla resurserna som finns inom förbundet, i form av organisationen med styrelse, kansli, utskott och kommittéer och se till att alla arbetar på ett effektivt sätt och är tillgängliga är ett annat fokusområde där arbete inleds omedelbart.

Bland frågor i en längre tidshorisont hittar vi bland annat frågan om konsekvenserna av elektrifierade bilar i motorsport, samt vilken infrastruktur som behövs till sådan verksamhet.

Vi kommer med stort intresse att följa utvecklingen hos den nya styrelsen inom SBF och se om det går att få till stånd en verksamhet som andas nystart och som får acceptans ute i leden.

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se