SBF:s revisorer avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen

0
113

I revisionsberättelsen som sänts ut till SBF-anslutna klubbar inför förbundsmötet den 26 april avstyrker förbundets revisorer ansvarsfrihet för styrelsen.

Orsaken till att revisorerna tar till detta grepp är den omtvistade resan till USA under förra året. Under resan hölls ett styrelsemöte och ett strategimöte. Revisorerna formulerar detta på följande sätt i revisionsberättelsen:

”Vi finner att det föreligger en risk att förbundet kostnader inte står i proportion till den nytta förbundet åtnjutit varför förbundet kan ha drabbats av ekonomisk skada.”

Självklart är det anmärkningsvärt att revisorerna väljer att ta till ett så kraftfull vapen som att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Det är inte bara en markering utan något som, om det fastställs av årsmötet, även får praktisk betydelse.

Det är mycket ovanligt att årsmötet fattar ett beslut gällande ansvarsfrihet som går emot revisorernas förslag. Men det är fullt möjligt och det händer ibland. Det är också ovanligt att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet och kan ha olika orsaker. En anledning kan vara att man vill underlätta skadeståndsansvar eller att man anser att det finns något resterande uppgift som styrelsen måste lösa innan man kan beviljas ansvarsfrihet.

En anmärkning som denna, där revisorerna anser att styrelsen slösat bort 300.000 kr, kan också i allra högsta grad påverka förbundets ställning gentemot de sponsorer som förser förbundet med stora delar av de ekonomiska medel man har att fördela.

Svenska Bilsportförbundets förbundsmöte 2020 anordnas på Scandic Infra Park, Upplands Väsby, söndag den 26 april 2020.

Källa: Revisionsberättelse 2019 Svenska Bilsportförbundet
Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Foto/grafik: Christer Hägglund – DriftZone.se