SHRA Sundsvall: ”Det har varit ett utvecklande år”

0
787

Förutom förarna så är det också dags för arrangörerna att sammanfatta säsongen 2017 och samtidigt blicka framåt mot 2018. SHRA Sundsvall är en av dessa arrangörer, som arrangerat event både för elit och gräsrötter, i och med SM-deltävlingen i juli och ett flertal frikörningar under sommaren.

Vi bad föreningens driftingansvariga Matilda Svensson att sammanfatta säsongens arrangemang.

-Det har varit en väldigt utvecklande säsong. SM-deltävlingen gick riktigt bra arrangemangsmässigt, så vi är väldigt nöjda. Lite otur med vädret, men det kan vi ju tyvärr inte påverka. Förarna verkar vara väldigt nöjda, och det är ju naturligtvis viktigt.

Pawel Korpulinski vann SM-deltävlingen i Sundsvall

Ni har ju arrangerat ett antal frikörningar också. Hur tycker du att det har gått?
-Det har också gått bra tycker jag. Det har liksom kickat igång under den här säsongen. Så nu är målet att vi ska fortsätta likadant under 2018, med att arrangera frikörningar och förhoppningsvis också någon mindre tävling.

Det låter ju intressant. Berätta mer om tävlingsplanerna.
-Det kommer ju att bli så att vi (SBF Drifting reds anm) inte kan erbjuda alla som vill en plats i RM. Det är helt enkelt för stort intresse och det är inte praktiskt genomförbart med för stora startfält. Så då är det ju jätteviktigt att det finns något för dessa förare att börja köra, någonstans att skaffa sig tävlingsrutin.

Blir det en serie också eller blir det bara en tävling hos er?
-Det finns en hel del idéer, och det förs samtal med andra arrangörer. Så om det vill sig väl så kan det bli en serie. Det kan också bli så att poäng i en sådan serie blir meriterande för att köra RM 2019.

Hur ser det ut med ekonomin kring driftingen då?
-Vi har en ljusnande ekonomi. Vi har haft bra arrangemang och då kommer det in pengar.

Gabriel Sundholm var en flitig besökare på sommarens frikörningar

Om det finns ekonomi brukar det finnas utrymme för utveckling. Har ni några planer för banan?
-Ja, det finns lite idéer. Vi kommer även i fortsättningen att variera bansträckningarna mellan olika event. Vi tycker att det är bra. Men det finns planer på att fylla ut och asfaltera två områden, dels i högerkurvan efter murens slut, som idag är väldigt tight, och dels i första kurvan, mitt emot det som brukar kallas Ivars dike.

Under frikörningarna, kommer ni att fortsätta att köra efter principen att släppa iväg en och en bil?
-Ja, det är ett säkerhetstänk som ligger till grund för det, så det kommer vi att fortsätta med. Vår bana är också ganska kort, så det blir inte så långa väntetider, trots att vi gör så. Och om man vill köra twin så är det bara att ställa upp i par på line up, så får man göra det. Vi kommer också att försöka involvera förarna mer, där vi bestämmer gemensamt på förarmötet att göra si eller så.

Tittar man på hur framstående klubben är som arrangör, så har ni ganska få förare som tävlar med framgång. Hur ser ni på det och försöker ni aktivt värva förare?
-Vi har inte gjort det tidigare. Vi som arbetar med drifting i klubben är ett ganska litet gäng, så vi har helt enkelt inte haft resurser att jobba med fler saker samtidigt. Vu började med tävlingarna och fortsatte med frikörningarna den här säsongen. Men det finns idéer och planer även där. Och där försöker vi ju också att utöka driftinggruppen, för med förare kommer det ofta ett antal intresserade också. Så på så sätt kan vi utöka antalet funktionärer.

Finns det tankar på annan verksamhet?
-Ja, det gör det, vi ska försöka ha någon form av utbildning för förare. Men fokus kommer att ligga på tävlingar och frikörningar även 2018.

Vi tackar Matilda för pratstunden och hoppas att vi får se mycket bra drifting på Sundsvall Raceway under säsongen 2018, med finalen i SM och RM i september som given höjdpunkt!

Text & foto: Erika Näsberg & Christer Hägglund – DriftZone.se
Foto: Christer Hägglund – DriftZone.se