SHRA Sundsvall förstärker inom drifting

0
607


Foto: Erika Näsberg

Vid senaste årsmötet visade SHRA Sundsvall att man fortsätter sin satsning på driftingverksamheten, då Stefan Granroth valdes in i klubbens styrelse. Stefan har redan tidigare varit aktiv i klubben och var bland annat biträdande tävlingsledare vid SM/RM-finalen i september 2016. Dessutom har han varit en av de tongivande i arrangörsstaben bakom Onsdagsbus på Mittsverigebanan.

Driftzone ställde några snabba frågor till Stefan.

Grattis till utnämningen! Får du någon speciell roll i styrelsen med koppling till driftingen?
-Tack! Jag är invald som ledamot i styrelsen på grund av mitt engagemang för driftingen, men kommer även att syssla med dragracing.

Hur ser du på den kommande sommaren och den planerade verksamheten?
-Kommande sommar ser planeringen för driftingen bra ut på Sundsvall Raceway med SM/RM som given höjdpunkt, och Drift Matsuri, en mindre tävling. Tyvärr sammanfaller SM/RM med mitt engagemang för Nostalgidagarna i Härnösand det här året.

Vidare berättar Stefan att det är preliminärbestämt tre datum för frikörning och som sagt en Drift Matsuri liknande den som genomfördes 2016. Totalt fyra tillfällen till drifting på Sundsvall Raceway, plus SM/RM-helgen 15-16 juli, gör att det ser ut att bli en mycket spännande sommar.

/Christer Hägglund – Driftzone.se