SHRA Sundsvall tog chansen att bredda verksamheten

0
698


Foto: Christer Hägglund

En av föreningarna som arrangerar driftingtävlingar är SHRA Sundsvall. Senaste driftingtävlingen var den fjärde deltävlingen och finalen i RM/SM 2016 som kördes på banan i september förra året. SHRA Sundsvall bildades 1972 och har sina rötter inom dragracing, vilket fortfarande är föreningens huvudverksamhet. SHRA Sundsvall är i sin tävlingsverksamhet ansluten till Svenska Bilsportförbundet, SBF.

Klubbens anläggning, Sundsvall Raceway, ligger 20 km från Sundsvall på den gamla flygbasen Sättna. Anläggningen byggdes 1964 som fält 45, en krigsflygbas som bland annat användes av Jämtlands Flygflottilj F 4. 1998 utgick basen ur Flygvapnets krigsorganisation och SHRA Sundsvall kunde köpa hela anläggningen och närliggande område, inklusive logement, den 1 maj 2001 och påbörjade då förvandlingen till motorbana. Banan är 2000 meter lång och ca 25 meter bred, med en returväg längs hela banan.

Sedan några år tillbaka arrangeras två tävlingshelger per år i dragracing, en Test & Tune-dag tidigt på sommaren, ett vinterevenemang och nu alltså även driftingtävlingar. Förutom egna tävlingar hyrs också banan ut till föreningar och tävlingsteam och den används även för Transportstyrelsens förarprov.


Foto: Leo Holmberg

DriftZone träffar Göran Svensson, ordförande i SHRA Sundsvall, för att fråga lite om verksamheten.

Hur kom SHRA Sundsvall in på drifting?
– Vi fick en fråga 2014 om vi ville arrangera en tävling. Man amsåg att vi hade en lämplig anläggning och att vi har organisationen för att arrangera bra tävlingar. Så vi klev in och arrangerade en SM-deltävling och har årligen arrangerat SM-deltävlingar i drifting sedan dess. 2015 var vi med som arrangerande klubb under SM-veckan i både dragracing på Sundsvall Raceway och drifting i backe på Södra Berget, då tillsammans med SMK Sundsvall. Efter det kände vi att vi ville utvecklas mer inom drifting och bildade därför en driftingsektion inom klubben, som fick möjlighet att fokusera på detta.

Inför 2016 investerade klubben i driftingbanan, den breddades och fick ny asfalt. Först genomfördes Drift Matsuri i juli och i september arrangerades den sista deltävlingen SM/RM på lördagen och finalerna på söndagen.

Hur löd omdömet om den nya, förbättrade banan?
– Vi fick mycket fin kritik, både från förarna och från förbundet. Faktiskt både för arrangemanget och för själva banan. Vi lyckades genomföra båda dagarna utan problem. Vi gjorde också, trots mindre publik än vad vi hoppats på, en liten vinst på tävlingarna.

Planer för 2017?
– Först måste jag säga att driftingutskottet har gjort ett jättejobb inför säsongen. Där har det skett stora förbättringar, och man har rätat ut de frågetecken som tidigare funnits gällande reglemente, regeltolkningar och annat. Sedan tror jag verkligen på lösningen med Långe-Mikael Andersson som så kallad racekoordinator. Han ska vara kontaktperson mellan tävlande, arrangörer, förbundet, media och så vidare. Detta tror vi kommer bli jättebra.

Vidare kommer klubben att arrangera en motormässa tillsammans med Vårmässan i Sundsvall. Där kommer man bland annat att ställa ut någon driftingbil och informera om SM/RM-tävlingarna i juli. Att nå ut med information om tävlingarna och om drifting hoppas man ska locka mer lokal publik, men också nya förare och funktionärer.

– Vi kommer också att arrangera en Drift Matsuri, liknande den vi hade förra året. Det är en möjlighet för både erfarna och oerfarna förare att prova på, men också för publik att komma och titta på drifting. Och för helt nya förare siktar vi på att arrangera frikörningsdagar. Förhoppningen är att ha en sådan i månaden, men vi har, som många andra ideella föreningar, svårt att få ihop funktionärer vilket hindrar oss en del. En förhoppning är också att vi i samband med SM-tävlingen ska kunna ha en Test & Tune-dag på fredagen.

Foto: Christer Hägglund

Vad har klubben för planer för framtiden?
-Vi vill fortsätta utveckla Sundsvall Raceway, både när det gäller dragracing och drifting. Vi har en fin anläggning som vi vill kunna utnyttja på bästa sätt. Vi har nyligen köpt in en del mark, bland annat där vårt logement ligger, så vi kan utveckla oss och hitta på nya saker. Det finns lite planer där, men inget som är klart. Vi har goda möjligheter för träningsläger och liknande eftersom vi har boende i anslutning till banan. Specifikt för driftingen är att vi vill ha tillgång till bättre läktare. Vi byggde en inför förra säsongen och flyttade en mindre läktare från dragracingen, men vi har tittat på andra och söker en lösning där som vi hoppas ska gå i lås. Vi vill också fortsätta anordna utbildningar inom drifting, för både funktionärer och förare. Det är viktigt att vi sprider ut kunskapen över landet för att främja motorsporten.

Närmast i tid ligger Wintergames, som tyvärr blivit framflyttat på grund av snöbrist. Kommer det snö så kommer vi att köra, men det är ännu osäkert. Sedan har vi en entreprenadmaskinmässa som kommer att hållas samma helg som vi kör Test & Tune för dragracingen i maj. Det är en ny grej för oss och det ha visat sig att det finns ett stort intresse för just detta.

En sak som SHRA Sundsvall upplever som begränsande är att vägen till banan består av en ganska lång sträcka grusväg. Man har sökt samarbete med Sundsvalls kommun angående en asfaltering, som man tror skulle kunna betyda mycket för att göra Sundsvall Raceway till en naturligare samlingspunkt för motorhobbyn.

– Man åker inte gärna flera kilometer på en dammig grusväg med en utställningsbil till exempel, säger Göran Svensson.

När SHRA Sundsvall började arrangera tävlingar på den nedlagda flygbasen uppstod en del konflikter med de närboende. Det är utagerat nu och man håller en bra dialog. En gång om året bjuds det in till informationsmöte, där klubben berättar om säsongens tävlingar och annan verksamhet, vilket är mycket uppskattat.

– Vi är också öppna för alla tänkbara idéer som kan utveckla motorsporten ytterligare. Matilda Svensson är den som är kontaktperson inom driftingsektionen och hon tar gärna emot tips.

DriftZone tackar Göran för pratstunden.

 

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se