Sundsvall Raceway fortsätter investera

0
158

Efter att ha satsat på själva banan under ett antal år har nu SHRA Sundsvall en plan för att höja nivån på övriga delar.

Ni som varit på Sundsvall Raceway vet att livet i driftingdelen av banan är en aning spartanskt. Det har inte funnits någon permanent el och olika containerlösningar har agerat spotter- och mediatorn.

Nu satsar SHRA Sundsvall alltså stort på att höja nivån på alla dessa övriga delar, när man investerar i ett nytt bygge som är tänkt att innehålla sekretariat, rum för bedömare, domare, spotters och för media. Även toaletter kommer att uppföras.

Leverans av de nya modulerna. Foto: Tommy Edström

Bygget består av moduler som byggs ihop enligt bildmontaget nedan. Modulerna är dock inte containers som i montaget utan av typen som syns på bilden ovan. På våning 2 och 3 ska långsidorna ha skjutfönster som man har på en altan. Det nya huset ska fungera som centrum för drifting, men även för de nya verksamheterna karting och radiostyrd bilsport.

Bildmontage. Foto/montage: Christer Hägglund

En kartingbana finns projekterad och finansierad, samt en etapp 2 som kräver ytterligare finansiering som man hoppas ska komma på plats så att allting kan bygga samtidigt. Asfalteringen av det som är tänkt som kartingbana kommer även att komma driftingverksamheten till godo och kan i förlängningen göra det möjligt att göra banan ytterligare några hundra meter längre än vad den var vid SDC-deltävlingen 2019.

Klubben för radiostyrd bilsport förlorar sin nuvarande bana på grund av ett bygge av en ny järnvägssträckning i Sundsvall och väljer då att också förlägga sin verksamhet till Sundsvall Raceway. Bygge för detta pågår också.

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Foto: Tommy Edström – SHRA Sundsvall, Christer Hägglund – DriftZone.se