Svenska Bilsportförbundets ordförande avgår

0
65

Svenska Bilsportförbundets ordförande Lars Pettersson avgår med omedelbar verkan från sin post, det meddelas idag på SBF:s hemsida.

”Svensk bilsport står inför många viktiga frågor framöver som vi inom hela bilsportsverige behöver lägga fokus på. Den senaste tidens diskussioner vi haft i svensk bilsport har tagit fokus från just de viktiga framtidsfrågorna, vilket på sikt inte är bra för bilsportsverige eller för förbundet. Mot bakgrund av det har mitt beslut vuxit fram att nu avgå som ordförande”, säger Lars Pettersson till sbf.se.

Den senaste tidens diskussioner som Pettersson refererar till gäller till stor del den kritik som förbundets revisorer riktat mot styrelsens förvaltning, där en resa till USA i höstas utgör en stor del, och att revisorerna därmed inte rekommenderar förbundsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Grafik: Svenska Bilsportförbundet