Utbyggnaden på Pite Dragway fortsätter

0
172

Den utbyggnad som påbörjades på driftingslingan på Pite Dragway hösten 2019 har fortsatt framåt.

I likhet med mycket annat har utbyggnaden av driftingslingan försenats på grund av pandemin och det läge vi har fått på grund av den, men nu är de nybyggda delarna av banan asfalterade. Det meddelar SHRA Luleå bland annat i lokala förargrupper på Facebook.

Arbetet har pågått sedan avslutningen på säsongen 2019 och då kommenterade Joakim Ahlgren i SHRA Luleå utbyggnaden såhär:

-Det som är planerat är att bredda ut samtliga svängar och även göra en ny sväng som avslutning på banan. Allt detta kommer göra att det blir bättre flyt i banan vilket gör att det blir ännu bättre för twinkörning och mer utrymme för transitions. Det kommer även bli betong runt större delen av banan.

En betongmur ställdes på plats under maj månad, och tanken var också att asfalten skulle komma på plats redan då, något som alltså försenats till nu. Men nu ligger den där och förarna visar stort intresse för en publikfri träningsdag att testa den nya slingan.

Förutom arbetet på banan har klubben även byggt ny plats för bedömare och spotters. Joakim Ahlgren igen:

-Vårt bedömningstorn/spottertorn som är utbyggt i sommar för att rymma både bedömare och spotters vilket det inte gjorde tidigare. Vi vill att spotters ska se samma som bedömarna gör, så de vet varför det bedöms som det gör.

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Foto: SHRA Luleå