Flaggsignaler

0
550

Om man befinner sig vid en motorbana så kan man inte undgå att se att det kommuniceras med hjälp av flaggor. Men vad betyder alla flaggor i olika färger? Här går vi igenom några vanliga flaggor.

Under en driftingtävling används inte flaggsignaler så mycket. Startern har vanligen en flagga som indikerar när starten ska ske, men eftersom man i regel kör ensam, exempelvis under kval, eller i par, under tävling, och inga andra fordon finns på banan finns det inget behov av flaggor. Däremot under träningar och frikörningar används flaggorna desto mer, och för dig som tänker dig att köra på en frikörning eller bara är publik kan det vara bra att veta vad flaggorna betyder. Flaggorna används av posteringar längs banan.

Förklaringarna nedan kommer ifrån Svenska Bilsportförbundets Gemensamma regler, G, avdelning G 10.1. Eftersom reglerna är gemensamma för flera grenar är inte alla delar applicerbara för drifting.

Blå/gul - Nationsflagga - Startflagga

Start
- Används normalt för att starta ett heat eller träning.
- Flagga: Inleds med att hålla flaggan lågt, när startsignal ges lyfts flaggan med en jämn och snabb rörelse över huvudhöjd och blir kvar i denna position till statfältet passerat.
Röd - Flagga - Stopp, stänga
- Flagga ska alltid vara rörlig och ljus ska vara blinkande.
- Används för att stänga banan inför tävling eller för att stoppa pågående tävling.
- Aktiveras på order av tävlingsledningen och signalen ska visas vid alla posteringar runt banan.
- Vid pågående tävling betyder flaggan/ljuset att allt tävlande upphör, alla bilar ska omedelbart sänka farten, omkörningsförbud råder, vara beredda på att stanna och att under största uppmärksamhet fortsätta till bandepå eller annan anvisad plats för vidare instruktioner.
Gul - Flagga - Fara
- Flagga ska alltid vara rörlig och ljus ska vara blinkande. Signal att fara föreligger.
- Visas normalt endast på postering omedelbart före faran.
- Aktiveras av postering eller på order av tävlingsledningen.
- Signalering kan ske på två olika sätt:

1. Enkel flagga/ljus: Sänk farten, omkörning förbjudet, var beredd att ändra spårval. Det finns en fara bredvid eller delvis på banan.
2. Dubbel flagga/ljus: Sänk farten markant, omkörning förbjudet, var beredd att ändra spårval eller stanna. Det finns en fara som helt eller delvis blockerar banan eller funktionärer arbetar på eller bredvid banan. Se respektive sportgrensregler för detaljerade uppgifter.
Vit - Flagga - Långsamtgående fordon
- Flagga ska vara rörlig och ljus ska vara blinkande.
- Information om att ett mycket långsammare tävlingsfordon alternativt tjänstefordon befinner sig i området efter flagga/ljus.
Grön - Flagga - Banan klar
- Flagga ska vara rörlig och ljus ska vara blinkande.
- Signalen fungerar som kommunikation mellan tävlingsledningen och posteringar vid klarställning av bana.
- Information om att banan åter är klar efter händelse som förorsakat gul flagga/ljus.
Svart/vit rutig Målflagga - Flagga - Avslutning
- Flagga ska vara rörlig och ljus ska vara blinkande
- Information att tävling eller träning är avslutad.
- Signalen gäller för alla oavsett antalet körda varv.
Svart - Flagga - Tävlingsbestraffning
- Flagga/ljus ska visas fast kompletterad med den tävlandes startnummer.
- Signal aktiveras av tävlingsledningen och visas vid huvudpostering.
- Information till tävlande med visat startnummer att tävlingsbestraffning utdelats.
- Den tävlande ska ovillkorligen köra in i bandepå eller av tävlingsledningen anvisad plats för information om tävlingsbestraffning.
- Om tävlingsbestraffningen utgörs av tidstillägg i form av ”Stop & Go” eller ”Drive Through” visas detta med en skylt i bandepå.
- Signalen visas maximalt under två varv oavsett om den blivit respekterad eller inte.
- Om signal inte respekteras kan bestraffning för detta utdömas.
Svart med orange runt fält 40 cm - Flagga - Teknisk information
- Flagga/ljus ska visas fast kompletterad med den tävlandes startnummer.
- Signal aktiveras av tävlingsledningen och visas vid huvudpostering.
- Information till tävlande med visat startnummer att tävlingsbilen har tekniska problem som är farliga för den tävlande eller andra och att fordonet ska stanna omedelbart i bandepå eller på anvisad plats.
- Signalen visas maximalt under två varv oavsett om den blivit respekterad eller inte.
- Om signal inte respekteras kan bestraffning för detta utdömas.
- Se respektive sportgrensregler för detaljerade uppgifter.

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Foto: Erika Näsberg – DriftZone.se

Källa: Svenska Bilsportförbundet