Tekniska regelnyheter 2018

0
1383

Driftingutskottet har släppt ut en förhandskopia av reglerna som kommer att gälla för säsongen 2018. Vi tar oss en titt på vad som är nytt.

Det är inga stora förändringar i de nya tekniska reglerna, och de förändringar som skett har varit kända för teamen sedan tidigare. Men det kan ändå vara bra att gå igenom och berätta lite om dessa förändringar, för dig som kommer att vara publik under kommande säsong.

I de fall en regel endast gäller den ena klassen (Proint/Semi-Pro) står detta angivet.

Dekal som visar var dragöglan finns

Bogseröglor med min 60 mm hål för krok skall finnas fram och bak. Dessa får inte sticka ut mer än 80 mm från närmaste stabila chassidel. Mjuka bogseröglor är tillåtna. Bogserögla märkes med pil.

 

För karossen gäller begränsningar hur stor del av motorhuv och baklucka som som får utgöras av öppningar. Rörliga delar som sticker upp genom motorhuv skall ha ett lämpligt skydd.

Reglerna kring sprängskydd för koppling kompletterade.

För vissa batterier och placeringar gäller nu att hela batteriet inte behöver täckas utan endast batteripolerna.

Om en öppen wastegate används så skall denna mynna nedåt eller uppåt.
Kommentar: Tidigare var kravet att den skulle mynna nedåt bakom torpedväggens lodräta linje. Detta gav dock ibland konstiga dragningar som innebar säkerhetsrisker.

Wastegateröret är undantaget kravet om att en ljuddämpare per avgasrör ska finnas.
Kommentar: Dock gäller bullerkraven på banor som har sådana även för wastegateröret. Så tänk på att du ska ha möjlighet att kunna komma under gällande bullerkrav när så krävs, och kan du inte det så kan du bli belagd med förbud att fortsätta köra det aktuella eventet/tävlingen. Tänk också på att vissa banor har fritt buller vissa dagar medan de andra dagar har bullerkrav.

Gällande hydraulisk handbroms har ett förtydligande införts att denna skall verka endast på bakhjulen.

För att underlätta konstruktions av skyddsbur finns numera färglagda skisser i reglementet.

Burstoppning är valfritt.

Skärning av mönster i däcken är tillåtet. Corden får ej blottas.

Endast gatdäck tillåts. Maxbredd 235 mm. (Semi-Pro)

Brandsläckningssystem finns beskrivet fr o m 2018, men blir krav från 2019.

För bilar som saknar sidorutor ställs krav på hjälm, visir och armstraps. Dekal på dörren skall visa att armstraps används i bilen.

Dekal för bilar där armstraps används

Bältet skall minst vara av 5-punktstyp. (Proint)

Bältet skall minst vara av 4-punktstyp, men 5-punkt blir krav från 2019. (Semi-Pro)

Med reservation för fel.

Källa: SDC Facebook
Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Foto/illustrationer: Christer Hägglund – DriftZone.se