Swedish Drift Championship 2020 är inställt!

0
353

Tyvärr blev det som många befarat, att Swedish Drift Championship 2020 ställs in på grund av för få anmälda.

Senast SBF Drifting lämnade ut information i frågan var för någon vecka sedan när man sa att antalet förare sjunkit under en kritisk nivå. Efter ett möte med de arrangerande klubbarna kom man fram till att det behövdes 25 anmälda i både SM- och RM-klasserna. Orsaken till detta är att arrangörsföreningarna behöver intäkterna från förarnas anmälningsavgifter för att få deltävlingarna att gå runt ekonomiskt. I år, när man på grund av Covid-19, helt saknar intäkter från publikentréer och kioskförsäljning, är anmälningsavgifterna den enda intäkt föreningarna får.

En vädjan gick ut till förarna som funderat på att anmäla sig eller som varit anmälda i ett tidigare skede, att tänka om och anmäla sig så att serien skulle kunna arrangeras. Tyvärr har man inte nått de uppsatta målen på 25 förare i vardera klass och mästerskapet måste därmed ställas in.

”Vi tycker självklart att detta är otroligt tråkigt, men ser tyvärr ingen annan utväg. Vi alla inom organisationen strävar alltid efter att skapa en bra serie eftersom vi vet att förarna lägger mycket resurser i form av tid och pengar på detta. Och trots väldigt många motgångar under 2020 har vi fortsatt arbetat för att kunna anordna Svenska Mästerskapet och Riksmästerskapet, men tvingas nu ta ett mycket trist beslut, men som tyvärr också är det enda beslutet vi kan ta i denna situation.” säger utskottet i sitt pressmeddelande, som du hittar i sin helhet på SBF.se

Vi hoppas att många förare mår bra av ett år utan tävlande och att SDC åter blir en livskraftig serie med många deltagare från 2021 och framåt!

Text: Christer Hägglund – DriftZone.se
Grafik: DriftZone